Konfidencialitātes politika
Spēkā stāŔanās datums:

2023. gada 5.Ā decembris

Sīkāka informācija

Å ajā Privātuma politikā skaidri un vienkārÅ”i aprakstÄ«ts, kā mēs vācam, izmantojam un aizsargājam jÅ«su informāciju. Mēs apkopojam un droÅ”i glabājam informāciju, ko sniedzat, izmantojot mÅ«su vietni vai mijiedarbojoties ar mums. Tas ietver datus, kurus ievadāt mÅ«su vietnē, piemēram, jÅ«su vārdu, e-pastu un paroli. Mēs arÄ« vācam jÅ«su interneta protokola (IP) adresi, pieteikÅ”anās informāciju, datora un savienojuma detaļas un pirkumu vēsturi, lai uzlabotu jÅ«su pieredzi un nodroÅ”inātu mÅ«su pakalpojumu funkcionalitāti. Lai uzlabotu mÅ«su vietnes sniegumu un saprastu, kā lietotāji ar to mijiedarbojas, mēs izmantojam programmatÅ«ras rÄ«kus, lai apkopotu sesijas datus. Å ie dati ietver lapas atbildes laikus, apmeklējuma ilgumu konkrētās lapās, mijiedarbÄ«bas Å”ajās lapās un navigācijas metodes. Å Ä« informācija tiek izmantota tikai jÅ«su pārlÅ«koÅ”anas pieredzes optimizÄ“Å”anai.

Aizpildot jebkuru veidlapu mÅ«su vietnē, kā daļu no procesa, mēs vācam personisko informāciju, ko sniedzat, piemēram, jÅ«su vārdu un e-pasta adresi. JÅ«su personÄ«gā informācija tiks izmantota tikai iepriekÅ” minētajiem konkrētajiem mērÄ·iem.
Mēs vācam Ŕādu Ne-personisku un Personisku informāciju Ŕādiem nolÅ«kiem:

1.Lai sniegtu un pārvaldītu pakalpojumus;
2.Lai nodroŔinātu mūsu lietotājiem pastāvīgu klientu atbalstu un tehnisko palīdzību;
3.Lai varētu sazināties ar mūsu apmeklētājiem un lietotājiem ar vispārējiem vai personalizētiem pakalpojumu saistītiem paziņojumiem un reklāmas ziņojumiem;
4.Lai izveidotu apkopotus statistikas datus un citu apkopoto un/vai secināto Ne-personisko informāciju, kuru mēs vai mūsu biznesa partneri varam izmantot, lai sniegtu un uzlabotu mūsu attiecīgos pakalpojumus;
5.Lai ievērotu visus attiecīgos likumus un noteikumus.

Mēs varam sazināties ar jums, lai informētu par jÅ«su kontu, atrisinātu problēmas ar jÅ«su kontu, atrisinātu strÄ«dus, piedzÄ«t maksājumus vai naudas summas, veikt jÅ«su viedokļu aptaujas vai anketas, sÅ«tÄ«t jaunumus par mÅ«su uzņēmumu vai citādi nepiecieÅ”amos gadÄ«jumos sazināties ar jums, lai Ä«stenotu mÅ«su Lietotāju lÄ«gumu, attiecÄ«gās valsts likumus un jebkuru lÄ«gumu, kas mums ar jums ir. Å iem nolÅ«kiem mēs varam sazināties ar jums, izmantojot e-pastu, tālruni, Ä«sziņas un pastu.

Ja vairs nevēlaties, lai mēs apstrādājam jÅ«su datus, lÅ«dzu, sazinieties ar mums pa [email protected].

Mēs paturam tiesÄ«bas jebkurā laikā mainÄ«t Å”o Privātuma politiku, tāpēc, lÅ«dzu, regulāri to pārskatiet. Izmaiņas un precizējumi stājas spēkā nekavējoties pēc to publicÄ“Å”anas vietnē. Ja mēs veicam bÅ«tiskas izmaiņas Å”ajā Politikā, mēs jÅ«s Å”eit informēsim, ka tā ir atjaunināta, lai jÅ«s zinātu, kādu informāciju mēs vācam, kā mēs to izmantojam un kādos apstākļos, ja tādi ir, mēs to izmantojam un/vai atklājam.
Sazinieties ar mums

Ja jums ir jautājumi, bažas vai atsauksmes par mÅ«su Privātuma politiku vai datu praksi, lÅ«dzu, sazinieties ar mums paĀ e-pastu: [email protected]